เมนูหลัก
ตรวจสอบเมล์ มข.
username:
password:
 
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 กำลังใช้งานอยู่ 1 คน
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ไฟล์แนบ:
GG2546.pdf (91 KB)


ปฏิทินผู้อำนวยการ

สารสนเทศ 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สารสนเทศ 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552-2567
กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552-2567

แผนปฏิบัติการ 4 ปี
แผนปฏิบัติการ 4 ปี

แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี

กรอบอัตรากำลัง 4 ปี พ.ศ. 2551-2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับปรับปรุง
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี พ.ศ. 2551-2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับปรับปรุง

 
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4320-3671-2 โทรสาร 043-202337 e-mail: plan@kku.ac.th
© Copyright 2011-2012 Planning Division, Khon Kaen University. All Rights Reserved.