พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป

 

-

ในภาพอาจจะมี 20 คน, รวมถึง Punyanuch Chanseeha และ Beam Nattika, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครเข้าศึกษาดูงานกองยุทธศาสตร์ 

 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561

ณ ห้องประชุมสารสนเทศ ชั้น 4 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชุมการจัดเก็บข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต ปี พ.ศ.2560 

 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ดูทั้งหมด/ read more