งานงบประมาณ

งานงบประมาณ (ด้านงบประมาณ)
งานวิเคราะห์ระบบงานและอัตรากำลัง งานงบประมาณและอัตรากำลัง (ด้านงบประมาณ)
งานงบประมาณและอัตรากำลัง (ด้านงบประมาณ)
งานงบประมาณและอัตรากำลัง (ด้านงบประมาณ)
งานงบประมาณและอัตรากำลัง (ด้านงบประมาณ)
งานงบประมาณและอัตรากำลัง (ด้านงบประมาณ)

   
   
  เอกสารงบประมาณกลางปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น [19/4/64 : อ่าน 1]
  นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น [8/3/64 : อ่าน 80]
  นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น [8/3/64 : อ่าน 46]
  รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุน(เงินอุดหนุนจากรัฐ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 [29/9/63 : อ่าน 553]
  คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการงบทุน(เงินอุดหนุนจากรัฐ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น [29/9/63 : อ่าน 560]
  การจัดทําแผนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [14/4/63 : อ่าน 650]
  ขอเชิญดาวน์โหลดเอกสารงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น [7/4/63 : อ่าน 544]
  บัญชี นวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563 [4/3/63 : อ่าน 534]
  การเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐ [22/1/63 : อ่าน 532]
  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562 [8/2/62 : อ่าน 530]
  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ [12/1/62 : อ่าน 531]
  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2561 [12/1/62 : อ่าน 534]
  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน2561 [19/12/61 : อ่าน 529]
  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 [8/11/61 : อ่าน 534]
  การจัดทำงบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนจากรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [8/10/61 : อ่าน 541]
  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน2561 [1/10/61 : อ่าน 528]
  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2561 [12/9/61 : อ่าน 538]
  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน มกราคม 2561 [24/1/61 : อ่าน 537]
  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560 [29/11/60 : อ่าน 534]
  แบบฟอร์ม ขอข้อมูลจำนวนนักเรียน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 [6/10/60 : อ่าน 538]
  แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนจากรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [12/9/60 : อ่าน 536]
  การจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น [11/5/60 : อ่าน 535]
  บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง,อัตราราคางานต่อหน่วย,บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ [13/3/60 : อ่าน 542]
  หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ฯ [6/3/60 : อ่าน 539]
  การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [6/3/60 : อ่าน 529]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] ถัดไป ท้ายสุด

 

 

 

 

  หากค้นหาข้อมูลที่ต้องการไม่พบ ให้กด ctrl+f พิมพ์คีย์เวิร์ดที่ต้องการ

 กรุณาเข้าสู่ระบบสำนักงาน เพื่อดูข่าวประชาสัมพันธ์ภายในและเอกสารเผยแพร่ภายใน คลิก