สไลด์วิทยากรบรรยายโครงการสัมมนาแผนอัตรากำลัง 4 ปี พ.ศ.2563 - 2566
สไลด์วิทยากรบรรยายโครงการสัมมนาแผนอัตรากำลัง 4 ปี พ.ศ.2563 - 2566 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไฟล์แนบ: