ขอเชิญดาวน์โหลดเอกสารงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญดาวน์โหลดเอกสารงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย เข้าระบบสำนักงานด้านขวามือ หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ งานงบประมาณ โทร.48677-8