เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรุณาเข้า ระบบสำนักงาน เข้าไปยังข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน หากเข้าไม่ได้ กรุณาติดต่องานงบประมาณ กองยุทธศาสตร์ โทร.48677-8