เอกสารเผยแพร่

 

หมายเหตุ กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อดูเอกสารเผยแพร่ภายใน คลิก

 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

แผนการบริหารความเสี่ยง 2557
แผนการบริหารความเสี่ยง 2557
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566


แผนยุทธศาสตร์การบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2559 – 2562


 

 

แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุง)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557
ประจำปี
แผนปฏิบัติราชการ2555
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2556
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รายงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานและการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานและการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉบับภาษาอังกฤษ

 

รายงานประจำปี 2561
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายงานประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายงานประจำปี 2559
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รายงานประจำปี 2556
ประจำปี
รายงานประจำปี 2558
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายงานประจำปี 2557
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายงานประจำปี 2556
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายงานประจำปี 2555
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รายงานประจำปี2554
รายงานประจำปี 2012
รายงานประจำปี มข 2554 ฉบับภาษาอังกฤษ
รายงานประจำปี 2554
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ANNUAL REPORT 2014

KHON KAEN UNIVERSITY

KHON KAEN UNIVERSITY
ANNUAL REPORT 2012
Khon Kaen University
Annual Report 2011

 

 


หมายเหตุ กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อดูเอกสารเผยแพร่ภายใน คลิก