ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่

  คู่มือการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ม.ขอนแก่น [13/11/61 : อ่าน 65]
  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 [8/11/61 : อ่าน 5]
  แบบฟอร์มขออนุมัติกำหนดกรอบอัตรากำลังใหม่พนักงานมหาวิทยาลัย รอบ1/62 [6/11/61 : อ่าน 51]
  คู่มือแนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561 [30/10/61 : อ่าน 76]
  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ม.ขอนแก่น [30/10/61 : อ่าน 108]
  ขอเชิญดาว์นโหลดเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น [30/10/61 : อ่าน 74]
  แบบฟอร์มขออนุมัติกำหนดกรอบพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างฯ ทดแทนพนักงานหน่วยงานในกำกับ [25/10/61 : อ่าน 26]
  คู่มือการจัดทำรายงาน Good Governance ปี 2561 - 12 เดือน [10/10/61 : อ่าน 82]
  การจัดทำงบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนจากรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [8/10/61 : อ่าน 90]
  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน2561 [1/10/61 : อ่าน 5]

Read more...


สารสนเทศ 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร<BR>มหาวิทยาลัยขอนแก่น<BR>พ.ศ.2555-2558
สารสนเทศ 2555
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งบประมาณรายจ่าย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2555-2558
Read more...